EasyBlog

This is some blog description about this site

Здружението Мултикултура е основано во 2000 година со единствена цел да придонесе кон промени во општеството и подобрување на животот на младите, првенствено во Тетово.

Во своето 13 годишно постоење Мултикултура има имплементирано голем број проекти кои ги таргетираат како младите, така и повозрасните жители на Тетово. Преку своите проекти, Мултикултура им посветува посебно внимание на најмладите. Мисијата на организацијата е градење на хармонично, мултиетничко општество.