Институции и организации

МЕЃУНАРОДНИ

Организација на Обединетите нации http://www.un.org

Совет на Европа http://www.coe.int

Меѓународен кривичен суд за поранешна Југославија http://www.un.org/icty

Европска правосудна мрежа http://www.ejtn.net

Европска унија on-line http://www.europa.eu

Пристап во правото на Европската унија http://www.eur-lex.europa.eu

Европски парламент http://www.europarl.europa.eu

Организација за безбедност и соработка во Европа (OSCE) http://www.osce.org

Европски омбудсман http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

Канцеларија на високиот комесар на Обединетите нации за човекови права http://www.ohchr.org

Меѓународна хелсиншка федерација (IHF) http://www.ihf-hr.org

Амнести интернешнал (AI) http://www.amnesty.org

Европски центар за правата на Ромите (ERRC) http://www.errc.org/

Официјални документи на Обединетите Нации http://documents.un.org/

Хјуман рајтс воч http://www.hrw.org/

Фридом хаус http://www.freedomhouse.org/

Репортери без граници http://en.rsf.org/

ДОМАШНИ

Уставен суд http://www.ustavensud.mk

Министерство за правда http://www.pravda.gov.mk

Министерство за внатрешни работи http://www.mvr.gov.mk/

Народен правобранител http://www.ombudsman.mk

Јавно обвинителство http://www.jorm.org.mk

Претседател на Република Македонија http://president.gov.mk/

Собрание на Република Македонија http://www.sobranie.mk/

Влада на Република Македонија http://www.vlada.mk/

Комисија за заштита од дискриминација http://www.kzd.mk/mk/