Граѓански вести

Социјални вештини за самодоверба

Лица со попреченост и нивните родители, осознаваа како подобро да се дружат и интегрираат во средината и општеството на различни работилници наменети за социјални вештини организирани од невладината „За среќно детство“. Целта беше како индиректно да се влијае на нивната самодоверба и развој во рамките на проектот „Попреченоста е перцепција“  организиран од Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет за инвалидски организации, а финансиран од страна на Европската унија.

Лицата со попреченост во источниот регион се дискриминирани на работните места

Една третина од вработените лица со физичка попреченост во источниот регион се соочуваат со дискриминација при вработувањето или на работните места, ако веќе се вработени. Неопходно е да се работи на подигање на јавната свест за да им се помогне на телесните инвалиди при остварувањето на нивните законски права, беше заклучено на денешната завршна конференција од проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“ што во изминатиот деветмесечен период го реализираше меѓуопштинското здружение „Мобилност“ од Кочани.

Страница 1 од 28

logo4

Актив.мк е Интернет платформа посветена на зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации од областа на човековите права и медиумите, со цел да се олесни меѓусебната размена на информации меѓу двата сектора и да се придонесе кон унапредување на човековите права и слободата на изразување.

 

Повеќе