Граѓански вести

НСРР

Области на делување:
- Економско јакнење на жените
- Жени, лидерство и учество (политичко јакнење)
- Работа против насилство врз жените и семејното насилство
- Жени, мир и безбедност
- Сексуално и репродуктивно здравје

Основни информации за организацијата:
Националниот совет за родова рамноправност (СОЖМ) е национална, мултиетничка и мултигенерациска мрежа во која членуваат околу 116 локални женски организации со 80.000 жени од урбани и рурални средини. Организацијата се стреми кон постигнување на родова еднаквост, развој, заштита на женските, човекови права и мир. Националниот совет за родова рамноправност (СОЖМ) е формиран во октомври 1994 и израсна во една од најголемите женски мрежи во Република Македонија. Со своите активности НСРР промовира култура на мир и ненасилство, учествува во политичкото и економското јакнење на жените, се залага за социјално вклучување на жените од руралните средини и маргинализираните групи, учествува во унапредувањето на политиките во областа на родово базираното насилство, и се залага за сè она што се подразбира со зборот рамноправност.

Најзначајни проекти на организацијата:
Во своето 20-годишно постоење НСРР има имплементирано голем број проекти. Некои од нив:
- Балканска Коалиција на Жени за професионална квалификација и тренинг во полето на еконoмијата и бизнис науките,
- Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базираното насилство,
- Жените од Југоисточна Европа во мрежа за рурален развој,
- Дејствувај и влијај ефективно против семејното насилство, - Жените го можат тоа во Медиумите,
- Жените и медиумите, Жени гласачи - гласај и набљудувај,
- Женска иницијатива за мир и соживот,
- Политичка перспектива на жените - женско лидерство во Македонија,
- Женски центар - Женски родови студии и др.

Листа на експерти:
Савка Тодоровска
- Претседателка на Национален совет за родова рамноправност
- Експертиза: родови прашања, женски права, трговија со луѓе, организациски развој и раководење, застапување и лобирање, лидерство, родова рамноправност и тн.
- Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 070 212127

Светлана Јанева
- Потпретседателка на Национален совет за родова рамноправност
- Експертиза: родови прашања, женски права, застапување, лобирање, менаџирање, работа со жртви на семејно насилство, пристап со јавни информации, човечки ресурси, граѓански активизам и тн.
- Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 070 231513

Благородна Шопова
- Социјален работник, координатор на програма против семејно насилство 
- Експертиза: семејно насилство, родово базирано насилство, насилство врз жените, дискриминација, застапување, лобирање и тн. 
- Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 070 315364

Наташа Димитровска 
- Магистер по медиуми, комуникации и културолошки студии 
- Експертиза: односи со медиуми, односи со јавноста, застапување и лобирање, родово претставување, култура, мултикултирализам, интеркултурна комуникација и тн. 
- Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 070 532110

Контакт информации:
Тел: + 389 2 3134 390, 
Факс: + 389 2 3238 184, 
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

logo4

Актив.мк е Интернет платформа посветена на зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации од областа на човековите права и медиумите, со цел да се олесни меѓусебната размена на информации меѓу двата сектора и да се придонесе кон унапредување на човековите права и слободата на изразување.

 

Повеќе