Граѓански вести

Запознај ја Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на ООН

Меѓуопштинското здружение на лица со телесен инвалидитет Мобилност Кочани подготви кратки видеа за значењето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на ОOН, од аспект на поттикнување и промовирање на подобри општествени условите и можности за лицата со попреченост.

logo4

Актив.мк е Интернет платформа посветена на зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации од областа на човековите права и медиумите, со цел да се олесни меѓусебната размена на информации меѓу двата сектора и да се придонесе кон унапредување на човековите права и слободата на изразување.

 

Повеќе