Граѓански вести

Лицата со попреченост во источниот регион се дискриминирани на работните места

Една третина од вработените лица со физичка попреченост во источниот регион се соочуваат со дискриминација при вработувањето или на работните места, ако веќе се вработени. Неопходно е да се работи на подигање на јавната свест за да им се помогне на телесните инвалиди при остварувањето на нивните законски права, беше заклучено на денешната завршна конференција од проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“ што во изминатиот деветмесечен период го реализираше меѓуопштинското здружение „Мобилност“ од Кочани.

Запознај ја Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на ООН

Меѓуопштинското здружение на лица со телесен инвалидитет Мобилност Кочани подготви кратки видеа за значењето на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на ОOН, од аспект на поттикнување и промовирање на подобри општествени условите и можности за лицата со попреченост.

logo4

Актив.мк е Интернет платформа посветена на зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации од областа на човековите права и медиумите, со цел да се олесни меѓусебната размена на информации меѓу двата сектора и да се придонесе кон унапредување на човековите права и слободата на изразување.

 

Повеќе

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.