Граѓански вести

Шеснаесет дена активизам против родовото насилство

По повод меѓународната кампања „16 дена активизам против родовото насилство“, Женска Алијанса организира 16 дневна кампања под мотото „ЛГБТ правата се човекови права“.

Кампањата започнува денеска 25-ти ноември - меѓународниот ден за борба против насилство врз жените, а ќе трае до 10-ти декември - меѓународниот ден на човековите права со што симболично ќе ги поврземе овие датуми и ќе подвлечеме дека која било форма на насилство врз едно лице, без разлика на неговиот/нејзиниот пол, сексуална ориентација или родов идентитет, е кршење на човековите права. Периодот на реализација опфаќа, исто така, и други значајни датуми кои ќе ги покриеме, вклучително 29-ти ноември - меѓународниот ден на бранителите на човековите права на жените и 1-ви декември, светскиот ден на борбата против СИДА.

Целата статија може да ја прочитате на веб-страницата на НоваТВ

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.