Граѓански вести

Хелсиншкиот комитет го објави извештајот за човековите права за месец октомври 2013

Неуставно спречување на протестот за поддршка на новинарот Кежаровски, пренатрупаност во притворските одделенија на затворите ширум државата, недоволна транспарентност при изборот на кандидати за вработување од социјално ранливите категории на граѓани,

правните лавиринти во областа на остварувањето на социјалната заштита, поднесени кривични пријави за нападите над ЛГБТИ Центарот за поддршка и Права на ЛГБТ заедницата. Ова се темите на кои се осврнува Хелсиншкиот комитет во својот месечен извештај за состојбата со човековите права во земјата, во текот на октомври 2013 година.

Извештајот можете да го преземете на следниот линк.

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.