Граѓански вести

Видео за еволуцијата на ЛГБТ - заедницата

1safe image Во рамки на кампањата „Слободни & еднакви“ ОХЦХР објави ново видео кое ја следи еволуцијата на дебатата околу правата на ЛГБТ-заедницата во Обединетите нации. Видеото е произведено по повод Денот на човековите права - 10 Декември, а ќе биде промовирано на посебен настан организиран од страна на ОХЦХР и ЛГБТ Групата во седиштето на ОН во Њујорк.

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.