Граѓански вести

Средношколски конкурс за мултимедијални продукти „Мулти-виа-медиа: Како го градиме соживотот во училиштата“

Ученици и наставници од сите средни училишта во земјата, најдоцна до 27 февруари 2015 г., може учествуваат на конкурсот за мултимедијални продукти на тема „Мулти-виа-медиа: Како го градиме соживотот во училиштата“.

Секое училиште може да аплицира со неограничен број на видео приказни, фото-стории, или мултимедијални стории, поврзани со училишните активности кои промовираат и се позитивен пример на меѓуетничка интеграција во образованието.

Најдобрите мултимедијални продукти ќе бидат наградени со ГоПро 3 камера, лап-топ и дигитален фотоапарат.

Конкурсот се реализира во рамки на Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието, а сите информации поврзани со критериумите и начинот на аплицирање може да ги најдете на веб-страницата од проектот, на овој ЛИНК.

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.