Граѓански вести

МЕЃУНАРОДНИ

Организација на Обединетите нации http://www.un.org

Совет на Европа http://www.coe.int

Меѓународен кривичен суд за поранешна Југославија http://www.un.org/icty

Европска правосудна мрежа http://www.ejtn.net

Европска унија on-line http://www.europa.eu

Пристап во правото на Европската унија http://www.eur-lex.europa.eu

Европски парламент http://www.europarl.europa.eu

Организација за безбедност и соработка во Европа (OSCE) http://www.osce.org

Европски омбудсман http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces

Канцеларија на високиот комесар на Обединетите нации за човекови права http://www.ohchr.org

Меѓународна хелсиншка федерација (IHF) http://www.ihf-hr.org

Амнести интернешнал (AI) http://www.amnesty.org

Европски центар за правата на Ромите (ERRC) http://www.errc.org/

Официјални документи на Обединетите Нации http://documents.un.org/

Хјуман рајтс воч http://www.hrw.org/

Фридом хаус http://www.freedomhouse.org/

Репортери без граници http://en.rsf.org/

Новинска агенција на лицата со попреченост (Обединето Кралство) https://www.disabilitynewsservice.com/wow-campaign-is-back-and-pushing-for-a-secondhouse-of-commons-debate/

Европска асоцијација на давателите на услуги на лицата со попреченост http://www.easpd.eu

Европски форум на лицата со попреченост: „Ништо за нас без нас“ http://www.edf-feph.org

Европска мрежа за независен живот: членови насекаде во Европа http://enil.eu/about-enil/membership/

Виолетов простор: мрежа за „успешни работници со попреченост“ https://www.purplespace.org

Рескер (Rescare) - Сојуз за деца и возрасни со пречки во учењето и нивните семејства http://www.rescare.org.uk

Рорин грл продакшнс (Roaring Girl Productions): уметност и активизам http://www.roaring-girl.com

СКОУП (SCOPE): Еднакви можности за лицата со попреченост https://www.scope.org.uk/about-us/

Сестри на Фрида (Sisters of Frida): мрежа за ојакнување на жени со попреченост http://www.sisofrida.org/about/

Ние сме виолетови: запознавање на бизнисите и лицата со попреченост https://wearepurple.org.uk/about-us/

ДОМАШНИ

Здружение „Отворете ги прозорците“ http://www.openthewindows.org/

Здружение „Солем“ https://iskraroso.wixsite.com/solem

Национален сојуз на слепите на Република Македонија http://www.nssrm.org.mk/

Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија - Мобилност Македонија http://www.mobilnost.mk

Национален сојуз на глувите на Република Македонија Национален сојуз на глувите на Република Македонија http://www.deafmkd.org.mk/

Национален сојуз на инвалидските организации на Македонија http://nsiom.org.mk/

Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - ПОРАКА http://poraka.org.mk/?lang=en

Уставен суд http://www.ustavensud.mk

Министерство за правда http://www.pravda.gov.mk

Министерство за внатрешни работи http://www.mvr.gov.mk/

Народен правобранител http://www.ombudsman.mk

Јавно обвинителство http://www.jorm.org.mk

Претседател на Република Македонија http://president.gov.mk/

Собрание на Република Македонија http://www.sobranie.mk/

Влада на Република Македонија http://www.vlada.mk/

Комисија за заштита од дискриминација http://www.kzd.mk/mk/

Ромите стигматизирани како потенцијални лажни азиланти ја плаќаат цената на визната либерализација на Балканот, а се чини дека цената што ја плаќаат токму Ромите од Македонија е меѓу највисоките. Така барем може да се заклучи од споредбената анализа на мерките преземени од властите на земјите од регионов наменети за намалување на злоупотребата на симнувањето на визниот режим за влез во земјите на Европската Унија.

Области на делување:
- Економско јакнење на жените
- Жени, лидерство и учество (политичко јакнење)
- Работа против насилство врз жените и семејното насилство
- Жени, мир и безбедност
- Сексуално и репродуктивно здравје

Основни информации за организацијата:
Националниот совет за родова рамноправност (СОЖМ) е национална, мултиетничка и мултигенерациска мрежа во која членуваат околу 116 локални женски организации со 80.000 жени од урбани и рурални средини. Организацијата се стреми кон постигнување на родова еднаквост, развој, заштита на женските, човекови права и мир. Националниот совет за родова рамноправност (СОЖМ) е формиран во октомври 1994 и израсна во една од најголемите женски мрежи во Република Македонија. Со своите активности НСРР промовира култура на мир и ненасилство, учествува во политичкото и економското јакнење на жените, се залага за социјално вклучување на жените од руралните средини и маргинализираните групи, учествува во унапредувањето на политиките во областа на родово базираното насилство, и се залага за сè она што се подразбира со зборот рамноправност.

Најзначајни проекти на организацијата:
Во своето 20-годишно постоење НСРР има имплементирано голем број проекти. Некои од нив:
- Балканска Коалиција на Жени за професионална квалификација и тренинг во полето на еконoмијата и бизнис науките,
- Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базираното насилство,
- Жените од Југоисточна Европа во мрежа за рурален развој,
- Дејствувај и влијај ефективно против семејното насилство, - Жените го можат тоа во Медиумите,
- Жените и медиумите, Жени гласачи - гласај и набљудувај,
- Женска иницијатива за мир и соживот,
- Политичка перспектива на жените - женско лидерство во Македонија,
- Женски центар - Женски родови студии и др.

Листа на експерти:
Савка Тодоровска
- Претседателка на Национален совет за родова рамноправност
- Експертиза: родови прашања, женски права, трговија со луѓе, организациски развој и раководење, застапување и лобирање, лидерство, родова рамноправност и тн.
- Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 070 212127

Светлана Јанева
- Потпретседателка на Национален совет за родова рамноправност
- Експертиза: родови прашања, женски права, застапување, лобирање, менаџирање, работа со жртви на семејно насилство, пристап со јавни информации, човечки ресурси, граѓански активизам и тн.
- Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 070 231513

Благородна Шопова
- Социјален работник, координатор на програма против семејно насилство 
- Експертиза: семејно насилство, родово базирано насилство, насилство врз жените, дискриминација, застапување, лобирање и тн. 
- Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 070 315364

Наташа Димитровска 
- Магистер по медиуми, комуникации и културолошки студии 
- Експертиза: односи со медиуми, односи со јавноста, застапување и лобирање, родово претставување, култура, мултикултирализам, интеркултурна комуникација и тн. 
- Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 070 532110

Контакт информации:
Тел: + 389 2 3134 390, 
Факс: + 389 2 3238 184, 
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Активно граѓанство; честопати го спомнуваме, посакуваме, повикуваме. Кога дефинираме што тоа е, зборуваме за начин како граѓаните можат да ги приближат своите проблеми до надлежните институции, да предложат решение и да побараат тоа да биде решено. Но, честопати забораваме на еден дел од активното граѓанство кој е можеби и најважен. Тоа е дека многу од проблемите можеме и самите да си ги решиме, или барем да ги приближиме до посакуваната цел. Тоа го нарекувам активно однесување.

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.