Граѓански вести

Автор: Тамара Атанасоска
Граѓански активист

Кога навлегуваме во „транзициските“ години помеѓу дете и возразен, често, ако не и секогаш, се чувствуваме како да растеме паралелно со околината, а не заедно со неа.

Жртви на сиромаштија, семејно насилство, бракоразводна постапка, сексуална и политичка злоупотреба. Ова се само дел од причините кои изминатава година принудија околу 300 малолетници да побараат помош преку СОС телефонот за деца и млади.

Во својот двомесечен извештај за состојбата со човековите права во Република Македонија, Хелсиншкиот комитет ги опфаќа темите: Повреди на правото на јавен собир и изразување протест; Ненавремена реакција на установите за здравствена заштита; Банките ги дискриминираат слепите лица;

Во ерата на паметни телефони и социјални мрежи од суштинско значење за новинарите е да имаат вештини и знаење за брза и сигурна проверка на информации од вонредни ситуации и катастрофи.

Судството е повторно на прво место, на второ место се потрошувачките права, на трето место е полицијата, потоа доаѓаат имотно-правните односи, затворите, социјалата, како најкритични области во поглед на човековите права за минатата година, вели Народниот правобранител Иџет Мемети, во интервју за Радио Слободна Европа

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.