Граѓански вести

Надлежните институции треба да ја унапредат едукацијата за сексуалното и репродуктивното здравје за лицата со попреченост и да обезбедат достапност на здравствените услуги.

Мрежата „Doc Next ги повикува креаторите на медиумски содржи, активистите и критичарите на општествените збиднувања да ги споделат своите ставови на видео конкурсот „Радикална демократија“.

Речиси триста граѓани во Македонија се изјасниле дека биле жртви на дискриминација по различни основи. Од нив, во десетина случаи се работи за кршење на човековите права и слободи од страна на институциите.

Дваесетина Роми од селото Црник, во повеќе наврати во текот на минатата година, биле вратени од македонската граница и спречени да заминат на сезонска работа во Црна Гора. Граничните службеници на пасошите на овие граѓани ставале печати со назнака дека не може да ја напуштат државата и покрај тоа што прикажувале гарантни писма.

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.