Граѓански вести

Граѓански организации од земјите на Западен Балкан, најдоцна до 6 август може да се пријават на конкурсот за „Наградата за интеграција на Ромите 2014“, што ја доделува Европската Комисија.

Повреди на правото на протест и јавен собир, повреди на избирачкото право, негирање на граѓанско-политичките права на членовите на опозициските партии, институционален притисок врз медиумите, полициска бруталност врз малолетни деца Роми.

Платформата за слободен пристап до легален абортус „Матка“, во рамки на кампањата „Мое тело - мој избор!“, произведе три кратки видеа кои може да ги погледнете во продолжение:

Недоволни финансиски средства за превентивна заштита на мајките и децата од ромската заедница, слаба вклученост на децата Роми во процесот на имунизација и недостаток на едукативни активности во ромските средини.

Проектот „Попреченоста е прашање на перцепција“, го спроведуваат Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија.

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструментот за демократија и човекови права (ЕИДХР).

euflagEUsoTEBE2

 

 

 

Оваа веб-страница е изработена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа веб-страница е одговорност единствено на Институтот за медиуми и различности од Лондон и на никаков начин не ги одразува гледиштата на Европската Унија.

© 2018 Aktiv.mk. All Rights Reserved.